Giám định thương mại

Giám định thương mại

Giám định thương mại
Làm thế nào để cân 1 con voi ? Theo giai thoại dân gian Việt Nam, từ thế kỷ 15 Trạng Lường Lương Thế Vinh đã làm cho sứ thần nhà Thanh là Chu Hy sửng sốt khi giải được câu đố hiểm hóc: cân con voi đang kéo gỗ từ dưới sông lên bờ bằng một chiếc cân thông thường. Lương Thế Vinh đã sai quân lính dắt voi xuống một chiếc thuyền bỏ không, đánh dấu mép nước trên mạn thuyền, dắt voi lên bờ rồi cho đá hộc xuống bằng mức nước đã...

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787