Thẩm định giá tài sản vô hình

Thẩm định giá tài sản vô hình

Định giá thương hiệu và tài sản vô hình trong M&A
Những câu chuyện M&A gần đây của các thương hiệu Việt nổi tiếng được bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài với giá cao bất ngờ, chẳng hạn như Phở 24 (khoảng 20 triệu USD) và ICP (trên 60 triệu USD), đặt ra nhiều câu hỏi rằng làm thế nào mà những thương hiệu này lại được định giá cao đến thế trong khi tổng giá trị tài sản hữu hình của chúng lại thấp hơn nhiều mức giá đó.

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787