Thẩm định giá

Thẩm định giá

Định giá thương hiệu và tài sản vô hình trong M&A
Những câu chuyện M&A gần đây của các thương hiệu Việt nổi tiếng được bán lại cho nhà đầu tư nước ngoài với giá cao bất ngờ, chẳng hạn như Phở 24 (khoảng 20 triệu USD) và ICP (trên 60 triệu USD), đặt ra nhiều câu hỏi rằng làm thế nào mà những thương hiệu này lại được định giá cao đến thế trong khi tổng giá trị tài sản hữu hình của chúng lại thấp hơn nhiều mức giá đó.
Kiến thức về xác định giá trị doanh nghiệp
Những kiến thức cơ bản nhất về xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: mục đích, lợi ích, nội dung, phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp.
Thẩm định giá bất động sản
THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản. Thông qua hoạt động thẩm định giá bất động sản, VVI tự hào đã và đang đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển lành mạnh hơn của thị trường bất động sản Việt Nam, cũng như sự phát triển và thành công của các...
Xác định giá doanh nghiệp
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP I. TỔNG QUAN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Hiện nay, theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cùng với những chủ chương đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thì việc cổ phần hóa, mua - bán, sáp nhập, hợp nhất,.... là một trong những tiến trình, giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triểnbền vững. Theo đó, xác định giá trị doanh...
Thẩm định giá máy móc và thiết bị
TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ I. PHẠM VI, MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ 1. Phạm vi     Phạm vi hoạt động thẩm định giá ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc thiết bị nói riêng cũng đang phát triển mạnh mẽ vì vậy khi thực hiện thẩm định giá hay các lĩnh...
Thẩm định dự án đầu tư
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, VVI sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu...

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787