Đo lường tài sản vô hình

Đo lường tài sản vô hình

Ngày đăng: 28/03/2016

Cách chúng ta đo lường “Giá trị DN” đã thay đổi hoàn toàn trong thập kỷ vừa qua. Trước đây, giá trị DN thường được tính bằng tài sản hữu hình – là những tài sản vật chất có thể nhìn thấy và chạm được; hay tất cả mọi thứ tiền mặt, hàng tồn kho; máy móc nhà xưởng và văn phòng… Ngày nay, công thức giá trị đã không còn chính xác nữa.


Thương hiệu - Tài sản vô hình
 

Giá trị kinh doanh thực sự đang ngày càng phụ thuộc vào lượng tài sản vô hình – loại tài sản không có hình thái vật chất, nhưng lại vô cùng giá trị, như quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu hay nguồn nhân lực của một công ty.

Thực ra, trong những năm gần đây, khái niệm “Tài sản vô hình” đã đứng đằng sau nhiều thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Lấy ví dụ như Facebook (vốn hóa thị trường đạt tới trên 104 tỷ USD), hay Twitter (ước tính vốn hóa thị trường vào khoảng 12,67 tỷ USD). Chính tài sản vô hình, bao gồm dữ liệu khách hàng, các thuật toán, quyền truy cập và sử dụng dữ liệu thông tin, bản quyền thương hiệu… đã tạo nên giá trị khổng lồ cho những Công ty kể trên.

Bài toán đặt ra cho bộ phận tài chính của các DN hiện đại là làm thế nào để giá trị của tài sản vô hình được hiểu chính xác? Bộ phận tài chính cần xác định bản chất và vạch rõ giá trị thực sự của DN, họ phải có khả năng phân tích, đo lường, và báo cáo chính xác về lượng tài sản vô hình hiện hữu trên dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc trong hệ thống DN. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về bản chất của các loại tài sản mới, từ đó có thể thiết lập các chỉ số đánh giá KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc) tương ứng và cũng như hình thức đo lường hiệu suất của loại hình tài sản mới này một cách phù hợp. Những dữ liệu này sau đó cần được hệ thống thành những báo cáo một cách minh bạch và rõ ràng cho các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng và các bên liên quan khác. Có thể thấy hiện nay, ngày càng nhiều thông tin và giá trị được trích xuất từ cả những dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.

Vì vậy, rõ ràng nếu nhiệm vụ của bộ phận tài chính là làm thế nào để có thể xác định chính xác nhất giá trị DN, thì công tác quản trị dữ liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hệ thống tài chính DN phải được trang bị công cụ thu thập hiệu quả thông tin từ tất cả hoạt động kinh doanh, rồi sau đó tổng hợp dữ liệu này thành một phiên bản dữ liệu thống nhất. Hơn nữa, để có thể biết nguồn gốc xác thực của từng dữ liệu, bộ phận tài chính phải phối hợp chặt chẽ với tất cả lãnh đạo ở những bộ phận khác để có thể khai thác chính xác và đầy đủ của nội dung dữ liệu cần. Trong mô hình này, bộ phận tài chính là nhân tố dẫn dắt cho cả DN, kết nối với tất cả phòng ban và các bên liên quan khác nhau để tìm hiểu, nắm rõ và báo cáo về giá trị DN.

Trong thời đại số hoá, các hệ thống quản lý hiệu suất kinh doanh của DN dựa trên nền tảng đám mây hiện đại đã có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu nêu trên. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những giải pháp tài chính này sẽ được khai thác hiệu quả một cách triệt để trong các giai đoạn báo cáo cuối cùng trong tương lai gần. Chúng cung cấp một hệ thống có khả năng thâu tóm mọi tài sản vô hình có giá trị như “thông tin”, “kiến thức”, phân tích, để từ đó gói gọn lại trong một bản báo cáo tường thuật toàn diện. Nhờ đó, đội ngũ tài chính có thể đo lường chính xác giá trị DN và báo cáo cho các bên liên quan một cách minh bạch.

 Theo Jasbir Singh
– Phó chủ tịch Mảng Ứng dụng hoạch định nguồn lực DN & quản lý chuỗi cung ứng (ERP/SCM), Oracle Châu Á Thái Bình Dương

Chia sẻ bài viết

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787