Thông báo nghỉ Lễ

Thông báo nghỉ Lễ

Ngày đăng: 18/04/2018

THÔNG BÁO 

(V/v: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 01/5 năm 2018) 

      Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2018.

      Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam xin thông báo đến toàn thể CBCNV và Quý Khách hàng, đối tác về lịch nghỉ Lễ như sau:


1.      Thời gian nghỉ Lễ:

  • Nghỉ lễ Giỗ Tổ:
Toàn thể CBCNV được nghỉ 01 ngày: ngày 25/4/2018 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch).
  • Nghỉ lễ 30/04 và 01/5:
Toàn thể CBNCV được nghỉ 04 ngày từ ngày 28/04/2018 đến hết ngày 01/5/2018. Ngày 02/5/2018 CBCNV trở lại làm việc bình thường

2.      Trách nhiệm các Phòng ban:

  • Phòng Kinh Doanh: Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối Tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao dịch của Khách hàng / Đối Tác.
  • Phòng Nghiệp vụ: Rà soát, hoàn thiện các hồ sơ đang thưc hiện. Kết hợp với bộ phận kinh doanh thông báo cho Khách hàng nắm được lịch nghỉ lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng đến tiến độ.
  • Bộ phận Văn phòng: Tất cả nhân viên phải thực hiện vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình. Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ.


Các Bộ phận liên quan và toàn thể CBCNV Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 

                                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                     
                                                                                                                                ( đã ký )    

                                                                                                                                  Vũ Đức Thắng

Chia sẻ bài viết

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787