Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày đăng: 01/02/2018

THÔNG BÁO 

(V/v: Nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018) 

      Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết.

      Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam xin thông báo đến toàn thể CBCNV và Quý Khách hàng, đối tác về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 như sau:


 

1.      Thời gian nghỉ Lễ:

  • Toàn thể CB/CNV được nghỉ: từ ngày 11/02/2018 (nhằm ngày 26/12 Âm lich) đến hết ngày 23/02/2018 (nhằm ngày 08/01 AL).
  • Ngày 24/02/2018 ( tức mùng 09/01 AL) Toàn bộ CBCNV đi làm trở lại.

2.      Trách nhiệm các Phòng ban:

  • Phòng Kinh Doanh: Có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng / Đối Tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao dịch của Khách hàng / Đối Tác.
  • Phòng Nghiệp vụ: Rà soát, hoàn thiện các hồ sơ đang thưc hiện. Kết hợp với bộ phận kinh doanh thông báo cho Khách hàng nắm được lịch nghỉ lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng đến tiến độ.
  • Bộ phận Văn phòng: Tất cả nhân viên phải thực hiện vệ sinh nơi làm việc, phòng ban của mình. Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp bàn làm việc, tắt hết các thiết bị sử dụng điện, cúp cầu dao tổng nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ.


Các Bộ phận liên quan và toàn thể CBCNV Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo này.

 

                                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                     
                                                                                                                                ( đã ký )    

                                                                                                                                  Vũ Đức Thắng

Chia sẻ bài viết

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787