Hội nghị triển khai Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính

Hội nghị triển khai Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: 29/05/2017
Ngày 26/5/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính và Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá và thảo luận về đề án “Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá” của Hội thẩm định giá Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục quản lý giá và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có một số lãnh đạo và chuyên viên của Cục Quản giá – Bộ Tài chính và Hội Thẩm định giá Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, Sở Tài chính một số địa phương và khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp thẩm định giá trong cả nước.
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá. Thông tư đã đưa ra các quy định cụ thể về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, mà đặc biệt là nội dung quy định về kiểm tra hoạt động thẩm định giá hàng năm và việc đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp. Qua công tác kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá cũng sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm của doanh nghiệp cũng như kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động của dịch vụ thẩm định giá.
 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã đề cập đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực thẩm định giá hiện nay chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả, làm suy giảm niềm tin, độ tin cậy của khách hàng và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành nghề. Vì vậy, Hội thẩm định giá Việt Nam đề xuất việc kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh để góp phần làm cho thị trường dịch vụ thẩm định giá hoạt động công khai, minh bạch, hướng tới việc nâng cao chất lượng, uy tín nghề nghiệp, thương hiệu của doanh nghiệp cũng như sự phát triển bền vững của ngành nghề thẩm định giá nói chung.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Ban biên tập thẩm định giá VVI
Chia sẻ bài viết

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787