Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI)

Tin tức

Chính phủ thúc giục lập đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc
Cơ quan điều hành yêu cầu tỉnh Kiên Giang cần sớm hoàn chỉnh đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cách nay hơn nửa tháng. Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương sớm hoàn chỉnh đề án thành lập Đặc khu kinh tế...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...
Giám đốc Tân Sơn Nhất: 'Một số đánh giá về chất lượng sân bay là đúng'
Tại cuộc họp khẩn, người đứng đầu cảng Tân Sơn Nhất nhìn nhận nhiều dịch vụ ở sân bay chưa tốt và hứa khắc phục để năm sau nơi này không còn nằm trong danh sách "những sân bay tệ nhất châu Á". Tân Sơn Nhất trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á Sau khi Tân Sơn Nhất bị trang web Sleeping in Airports xếp hạng là một trong những sân bay tệ nhất châu Á, chiều 20/10, Cảng vụ hàng không miền Nam đã mời các đơn vị...

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787