Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thẩm định giá VVI bổ sung nhân sự 2017 - Chuyên viên thẩm định giá
Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, Thẩm định giá VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí chuyên viên nghiệp vụ tại Công ty, cụ thể như sau:
Thẩm định giá VVI bổ sung nhân sự 2017
Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, Thẩm định giá VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí Hành chính văn phòng, Kế toán, chuyên viên nghiệp vụ tại Công ty, cụ thể như sau:
Thẩm định giá VVI tuyển dụng kế toán
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI) là một trong số những tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Do nhu cầu mở rộng quy mô và phát triển dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí kế toán tại Công ty, cụ thể như sau:
Thẩm định giá VVI tuyển dụng chuyên viên thẩm định
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam (VVI) là một trong số những tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Do nhu cầu mở rộng và phát triển dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí Chuyên viên thẩm định giá tại Công ty, cụ thể như sau:
Thẩm định giá VVI tuyển chuyên viên kinh doanh
Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí Chuyên viên kinh doanh tại Công ty, cụ thể như sau:
Thẩm định giá VVI tuyển Trưởng Văn phòng đại diện tại các tỉnh thành
Do nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam, VVI cần bổ sung nhân sự cho vị trí Trưởng Văn phòng đại diện tại các tỉnh thành trên cả nước.

Support 24/7

Mr Hải
0936 057 636
Mr Thắng
0936 740 787